Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Der findes en række krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Et af disse krav er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. For at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark skal du have bopæl og opholde dig i Danmark. Det vil altså sige, at du ikke kan tage uden for landets grænser, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Ydermere skal du være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobnet.dk. Det er også på denne side, at du skal melde dig ledig og løbende bekræfte, at du er arbejdssøgende. Til sidst skal du søge arbejde for at have ret til at modtage dagpenge. Du skal søge arbejde på den måde, der er normalt inden for dit fag, og som du er blevet vejledt om i din plan for din egen jobsøgning.

Derudover skal du også kunne begynde på et arbejde dagen efter, at du er blevet henvist til det pågældende arbejde fra jobcentret, a-kassen eller en anden aktør. Som udgangspunkt skal du også kunne starte på et arbejde med en samlet daglig transporttid på max 3 timer med offentlige transportmidler, møde til samtaler, tilbud og aktiviteter med jobcentret eller a-kassen og ligge et fyldestgørende CV på jobnet.dk.

Du kan miste dine dagpenge, hvis du ikke står til rådighed

Det er din a-kasse, der vurderer om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis de vurderer, at du ikke står til rådighed, kan de fratage dig retten til at modtage dagpenge. Herefter skal du optjene retten til at modtage dagpenge, før du igen er berettiget.

Der kan forekomme manglende rådighed i kortere perioder

Der kan være midlertidige forhold der bevirker, at du i kortere perioder ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke kan stå til rådighed, fordi du ikke kan få dine børn passet, kan du eksempelvis modtage dagpenge igen, når du kan dokumentere, at du har fundet en pasningsmulighed til dine børn.