Hvornår kan jeg få dagpenge?

Nogle vil måske mene, at vi danskere til tider kan opføre os som forkælede små børn. I modsætning til i mange andre lande har vi et velfungerende velfærdssystem, og det kan sommetider resultere i, at vi er hurtige til at brokke os, hvis ikke vi får, det vi tror, vi skal have, når vi vil have det. Mange bliver eksempelvis overraskede, når de finder ud af, at de ikke ”bare” kan få dagpenge, når de bliver ledige.

Der er nemlig flere krav, du skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. For det første skal du have været medlem af en a-kasse i minimum et år for at kunne modtage dagpenge. Derudover skal du have haft minimum 52 ugers arbejde, som reelt svarer til 1924 timer inden for 3 år, alt i mens du har været medlem af en a-kasse.

Disse krav er blevet vedtaget blandt andet for, at man som lønmodtager ikke kan melde sig ind i en a-kasse kort forinden en fyring for så derefter at få dagpenge. Dog er mange ikke klar over, at der er disse krav, og det kan give store problemer, hvis man pludselig mister sit job. Under normale omstændigheder regner man selvfølgelig ikke med at blive arbejdsløs, men arbejdsmarkedet har de seneste mange år vist os, at intet er forudsigeligt, og vi pludselig kan miste vores arbejde uden at være forberedt på det. Især hvis man er offentligt ansat kan man pludselig blive et offer for besparelser eller nedskæringer, og dette er oftest noget, man ikke kan forberede sig på.

Hvis du er så uheldig at blive fyret, og du ikke har været medlem af en a-kasse inden for det seneste år, står du desværre i den situation, at du ikke har ret til dagpenge, og derfor må nøjes med kontanthjælp, hvis du er berettiget og lever op til kravene herfor.