Hvorfor skal jeg være meldt ind i en a-kasse?

Ordet A-kasse er en forkortelse af ordet arbejdsløshedskasse, og er opstået som et sikkerhedsnet for lønmodtagere, hvis de skulle miste deres arbejde. En a-kasse er altså din sikkerhed for, at du
har en indkomst, hvis du skulle være så uheldig at miste dit job. Det er dog ikke kun a-kassernes opgave at udbetale dagpenge til de ledige. Med velfærdsreformen i 2006 kom der andre opgaver kasserne altså forpligtet til at
tilbyde dig en række lovpligtige ydelser. I dag skal a-kasser også stå for udbetaling af feriedagpenge, dagpenge, orlovsydelser og efterløn mv. Herudover skal de også tilbyde vejledningssamtaler omkring jobsøgning og lave
indberetninger til diverse jobcentre. På trods af at a-kasserne i dag tilbyder mange flere ydelser end førhen, er medlemstallet i de danske a-kasser ikke stigende – snart tværtimod. I dag er cirka hver tredje dansker ikke medlem af
en a-kasse. Det vil altså sige, at en tredjedel af den arbejdende befolkning ikke kan modtage dagpenge, hvis de skulle blive ledige.
Nogle legitimerer måske fravælgelsen af en a-kasse med, at det altid er muligt at få kontanthjælp, hvis man skulle miste sit arbejde. Men faktum er, at de danske politikere konstant har et vågent øje på kontanthjælpsområdet, og i de senere år er det blevet sværere og sværere at blive berettiget til at modtage kontanthjælp. Det er altså ikke længere en ret at få kontanthjælp. I stedet bliver man ofte mod af specifikke krav, som man skal leve op til for at få udbetalt
kontanthjælp. Derudover er satsen for kontanthjælp også væsentligt lavere end dagpengesatsen, og selvom du stadig har en indkomst, hvis du er på kontanthjælp, vil den være mærkbart mindre end hvis du var på dagpenge.
A-kasser hjælper dig også videre i din jobsøgning, hvis du skulle stå uden job. De har eksperter ansat til at hjælpe dig med at finde netop det job, der passer til dine krav for så vidt det er muligt.
De kan også give gode råd og tips til, hvordan du gør din jobsøgning mere succesfuld.