Hvor længe kan jeg modtage dagpenge?

Som de fleste ting i denne verden, er der ikke noget, der varer evigt. Således er perioden hvori du kan modtage dagpenge heller ikke ubegrænset. Der er helt klare retningslinjer og en præcis lovgivning for, hvor lang tid man som ledig har ret
til at modtage dagpenge. Hvis du bliver arbejdsløs, og har været medlem af en a-kasse i mere end et år og sammenlagt har arbejdet 52 uger over en treårig periode, har du ret til dagpenge fra din første ledighedsdag.
Dagpengeperioden er den periode, hvor du kan modtage dagpenge. Dagpengeperioden er i øjeblikket fastsat til 2 år. Som hovedregel udregnes dagpengeperioden i uger, og du bruger derfor en uge af dine dagpenge pr. påbegyndt uge – også selvom du eksempelvis kun er ledig i 3 dage i løbet af en uge. Udover dagpengeperioden findes der også en såkaldt referenceperiode. Referenceperioden er længere end dagpengeperioden – nemlig tre år. Det vil med andre ord sige, at de to års dagpenge kan spredes over en treårig periode. Referenceperioden er længere end dagpengeperioden, fordi arbejdsløse lønmodtagere skal have mulighed for at komme tilbage og modtage dagpenge, hvis de i en periode har været uden for arbejdsmarkedet. Hvis der er uger, du ikke har brugt (modtaget dagpenge) inden for den treårige referenceperiode, falder disse bort.
I nogle tilfælde kan referenceperioden forlænges. Dette kan ske hvis der er perioder hvor:
  • Du er syg udover seks uger
  • Du har passet dit handicappede barn efter loven omsocial service
  • Du får støtte til pasningen af en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem – også efter loven om social service
  • Du har haft fravær grundet barsel eller adoption
  • Du har været syg i forbindelse med graviditet
Der er altså rigeligt at sætte sig ind i, når man bliver ledig og skal modtage dagpenge. Derfor er det vigtigt, at du opsøger informationer og viden, hvis du skulle blive ledig.