Hvad er sygedagpenge?

Ordet sygedagpenge giver for mange mennesker god mening og er ikke et ord, der er svært at forstå. Men ikke desto mindre er der flere aspekter af ordet sygedagpenge, og det kan have flere betydninger, end vi lige går og tror.

Sygedagpenge er en ydelse, du kan få, hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, hvis du er ledig og bliver syg eller hvis du som selvstændig bliver syg.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Sygedagpenge er altså noget, du har ret til, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din egen sygdom, eller hvis du er kommet til skade. Der er dog enkelte krav, du skal leve op til, for at kunne få udbetalt sygedagpenge. For det første skal du være bosiddende i Danmark. For det andet skal du ligeledes betale skat af din indtægt i Danmark.

Hvis du bliver syg og er ledig, kan kommunen udbetale dine sygedagpenge hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned. Det er vigtigt, at du husker at melde dig syg, hvis du er ledig, så din a-kasse er klar over, at du skal have udbetalt sygedagpenge og ikke den almindelige dagpengeydelse.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Din udbetaling af sygedagpenge stopper, den da du er arbejdsdygtig igen. Dette gælder også, selvom du ikke raskmelder dig. Som hovedregel kan du højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode af de sidste 9 måneder. Det er kommunens ansvar at revurdere din situation, inden de 22 uger er gået. Det er derfor også kun kommunen, der kan vurdere, om der er grundlag for, at din sygedagpengeperiode kan forlænges. Der er flere krav, du skal leve op til for at få forlænget din sygedagpengeperiode. Vil du høre mere om muligheden for at få forlænget perioden, bør du kontakte din kommune eller a-kasse, der vil kunne fortælle dig om de forskellige krav.