Hvad er karantæne?

Hvis du nogensinde har været på dagpenge, vil du sikkert have hørt ordet karantæne blive brugt i forbindelse med udbetaling af dagpenge. En karantæne er en periode, hvor du ikke modtager dagpenge. Du kan miste retten til at modtage dagpenge i 3 uger, hvis du uden legitim grund vælger at afslå at tage et henvist arbejde, selv siger op eller afskediges eller afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din jobplan fra jobcentret eller en anden aktør.

Ovenstående kan udløse en karantæne på 3 uger, men du kan også miste retten til dagpenge fuldstændigt, hvis du 2 gange inden for 12 måneder får karantæne.

Undgå karantæne

Du kan dog undgå at komme i karantæne, hvis du har gyldige grunde til afslag eller ophør. Det er meget vigtigt, at du sætter dig ind i de gyldige grunde, før du overvejer at afslå et job eller siger op fra et job.

Et eksempel på en gyldig grund kunne være, at du har en lægeattest på, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan udføre arbejdet. Andre eksempler kunne være, at dine muligheder for offentlig transport til arbejdet er ophørt, du ikke kan få passet dit barn til trods for, at du har gjort et rimeligt forsøg på at skaffe pasningsmuligheder eller flytte din arbejdstid, du skal starte på en uddannelse, der varer mindst et år, du overtager et andet varigt arbejde med samme eller højere ugentligt timetal eller at du opbruger din ret til supplerende dagpenge.

Kontakt altid din a-kasse inden du siger op

Hvis du overvejer at sige dit job op, er det vigtigt, at du husker at kontakte din a-kasse inden. De færreste er klar over, at en opsigelse resulterer i karantæne fra at modtage dagpenge. En sådan karantæne kan betyde meget for din økonomi, og derfor er det værd at drøfte med din a-kasse inden en så stor beslutning træffes.