Forskelle på a-kasser og fagforeninger?

Mange danskere er enten medlem af en fagforening eller en a-kasse. Baggrunden for valget af det ene eller det andet kan være forskellige, men det er desværre en fejl kun at være medlem af enten en a-kasse eller en fagforening. Grunden til fravalget af medlemskab i begge foreninger kan være, at vi har svært ved at gennemskue, hvad forskellen på en fagforening og en a-kasse er.

En a-kasse er en privat forening af lønmodtagere, hvor medlemskabet er frivilligt. Det primære fokus i a-kasserne er, at du som lønmodtager har mulighed for at få dagpenge fra a-kassen, hvis du skulle være uheldig at miste dit job. Derudover hjælper a-kassen dig til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet igen. En a-kasse kan også tilbyde rådgivning omkring din jobsøgning, give gode råd om karriere- og kompetenceudvikling og personlig coaching alt afhængigt af hvilken a-kasse du vælger.

En fagforening er derimod en forening af personer, som enten arbejder eller er uddannede inden for et særligt fag eller en branche. Det største fokus i en fagforening er at håndtere deres medlemmers løn- og ansættelsesvilkår til størst fordel for medlemmerne. En fagforening kan ligesom en a-kasse tilbyde råd og vejledning, når du søger job og give råd om karriere- og kompetenceudvikling. Men en a-kasse har også et juridisk aspekt der sikrer, at du bl.a. kan få gennemgået din ansættelseskontrakt og få vejledning om dit lønniveau. Ydermere kan du også få individuel rådgivning hvis du bliver fyret samt juridisk støtte. Til sidst tilbyder fagforeninger oftest også adgang til andre faglige foreninger og netværk.

Der er altså store forskelle på a-kasser og fagforeninger, og ingen af delene kan erstatte hinanden. Der er med andre ord ingen fordele ved kun at vælge en a-kasse eller en fagforening, da de hver især tilbyder forskellige services og sikkerhedsnet.