Vælg fagforening og A-kasse sammen

Man begynder at skulle tænke på begreberne fagforening og A-kasse, når man kommer på arbejdsmarkedet. Det er noget, man tit hører om i daglig tale, reklamer og lignende, men man tænker måske ikke så meget mere over det. Man ved godt, at de begge er med til at sikre en, når man er i arbejde. Men det kan måske godt være svært at skelne, hvad deres formål er, og hvad forskellen er i mellem dem. I store træk er fagforeningen til, når man er i arbejde, og A-kassens målgruppe er dem, som er røget af arbejdsmarkedet. Fagforeningen er dem, som forhandler løn med arbejdsgiverne, og de sørger for andre rettigheder, man måtte have. De forhandler alle disse ting i en overenskomst, som er arbejderens sikring. Hvis man en dag skulle miste sit arbejde, er det A-kassen, som hjælper en. Den sørger for, at man stadig har en indtægt i form af dagpenge. Det kræver naturligvis, at man er medlem og dermed har betalt til A-kassen. Det kan man godt vælge ikke at gøre, men det er klart at anbefale at være medlem af en A-kasse. Man ved aldrig, om man kan miste sit job, og så står man pludselig uden en indkomst.

Der er flere fordele ved at have fagforening og A-kasse samme sted

Man hører tit om fagforening og A-kasse i sammenhæng. De to ting behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen, men det er ofte en fordel at have dem samlet. Man vælger ofte fagforening efter ens arbejde. Så har man en forening, som har styr på den brancher, man er i. Der kan man ligeså godt være medlem af A-kassen også. Så er det stadig folk, som kender ens branche, og det er samme sted, man skal komme til. Har man problemer på eller udenfor arbejdsmarkedet, er det samme forening, man skal søge hjælp hos. Samtidig kan det ofte være billigere at holde det samlet. Det kan godt koste mere, hvis man skal betale til fagforening et sted og A-kasse et andet, i forhold til hvis man betaler samlet et sted. Det kan også være mere overskueligt for dig, når du skal ordne regninger. Så betaler du en samlet regning, og begge ting er stadig dækket ind. Man har i forvejen mange udgifter, og derfor er det rart, hvis nogen af dem kan blive samlet til en. Det er endnu en grund til at samle din fagforening og A-kasse.

Leder du efter en oversigt over billige fagforeninger? Så tag et kig på denne side.

Sæt fokus på udvikling med a-kassen

På trods af, at du måske ikke er ledig, kan der være situationer og områder i dit arbejdsliv, der trænger til forbedring. Måske mangler du arbejdsglæde, måske føler du ikke, at du udvikler dig nok eller måske har du svært ved at finde balancen mellem arbejds- og privatliv. Der kan være mange områder, der kræver fornyelse eller pleje, men det kan være svært selv at skulle tage initiativ til at lave ændringer i sit arbejdsliv. Hvad mange dog ikke ved er, at nogle a-kasser tilbyder arrangementer og kurser til medlemmer, der ikke er ledige. Mange forbinder a-kasser med foreninger der kan hjælpe, når man kommer ud i ledighed. Og selvom dette også er den primære funktion for a-kasserne, er flere og flere begyndt at sætte ind over for deres medlemmer i jobs, så de har mulighed for at sikre, at medlemmerne bliver i deres jobs og ikke bliver ledige.

Hvis du føler, at du har behov for udvikling eller hjælp i dit arbejdsliv, kan du altid tage fat i din a-kasse og spørge ind til mulighederne for kurser, arrangementer eller webinarer. Du vil højst sandsynligt blive overrasket over, hvor mange muligheder din a-kasse tilbyder. Dette skyldes blandt andet det store fokus, der har været på stress blandt danske medarbejdere i gennem de sidste år. Stress koster samfundet mange penge, og derfor er alle parter interesserede i, at så få som muligt bliver ramt af stress og bliver ude af stand til at arbejde. Med udvikling og hjælp allerede mens du er i arbejde forebygger du stress og stresssymptomer, og dette kan gavne både dig selv og din arbejdsplads. Derudover er personlig udvikling også en vigtig faktor, når det kommer til livsglæde. Så uanset hvilke bevæggrunde du skulle have for at opsøge din a-kasse med henblik på at få hjælp til udvikling, er det noget, der vil gavne dig i både din karriere og dit privatliv.

Få kompetenceafklaret med hjælp fra a-kassen

Når vi bliver ledige, kan det være svært at overskue mulighederne (eller begrænsningerne) på jobmarkedet. Måske har vi været i det samme job i mange år, og er kommet ind i en rutine, der er blevet svær at bryde eller måske er vi helt nyuddannede og mangler erfaring. Der er mange situationer, hvor det kan være svært at finde et nyt job, og da vi hverken er jobeksperter eller erhvervscoaches, har vi oftest brug for lidt hjælp til at komme ud af starthullerne og komme i gang.

Men hvordan finder vi drømmejobbet, når vi er blevet ledige? Og hvad kan vi selv gøre? Mange a-kasser tilbyder hjælp og rådgivning til ledige, og denne hjælp kan blandt andet bestå af, at vi som jobsøgende får sat ord på vores kompetencer. Vi har måske en uddannelse, der kan give et indtryk af, hvad vi er gode til, men hvilke kompetencer er det, vi har tilegnet os igennem vores karriere, og hvilke kompetencer vil vi gerne fremhæve? Det er sådan nogle spørgsmål man som ledig kan blive stillet i processen i at skulle søge et nyt job. Når vi er skarpe på vores kompetencer, og ved hvad vi er gode til, bliver det lettere at søge de rigtige jobs og gøre indtryk på en mulig kommende arbejdsgiver. En kompetenceafklaring kan også være med til at give dig et fingerpeg om, hvilke jobs du bør søge. Hvis du gerne vil have drømmejobbet, er det vigtigt, at du ved hvor dine kompetencer ligger og hvilke kompetencer, du gerne vil have udviklet. Når først du ved det, kan du gå målrettet efter at søge de jobs, der passer på din kompetenceprofil. Er du ledig og søger efter dit næste drømmejob, kan din a-kasse hjælpe dig på vej blandt andet ved hjælp af kompetenceafklaring.

Hvad er sygedagpenge?

Ordet sygedagpenge giver for mange mennesker god mening og er ikke et ord, der er svært at forstå. Men ikke desto mindre er der flere aspekter af ordet sygedagpenge, og det kan have flere betydninger, end vi lige går og tror.

Sygedagpenge er en ydelse, du kan få, hvis du bliver syg og ikke får fuld løn under sygdom, hvis du er ledig og bliver syg eller hvis du som selvstændig bliver syg.

Hvornår kan jeg få sygedagpenge?

Sygedagpenge er altså noget, du har ret til, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af din egen sygdom, eller hvis du er kommet til skade. Der er dog enkelte krav, du skal leve op til, for at kunne få udbetalt sygedagpenge. For det første skal du være bosiddende i Danmark. For det andet skal du ligeledes betale skat af din indtægt i Danmark.

Hvis du bliver syg og er ledig, kan kommunen udbetale dine sygedagpenge hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den sidste måned. Det er vigtigt, at du husker at melde dig syg, hvis du er ledig, så din a-kasse er klar over, at du skal have udbetalt sygedagpenge og ikke den almindelige dagpengeydelse.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Din udbetaling af sygedagpenge stopper, den da du er arbejdsdygtig igen. Dette gælder også, selvom du ikke raskmelder dig. Som hovedregel kan du højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode af de sidste 9 måneder. Det er kommunens ansvar at revurdere din situation, inden de 22 uger er gået. Det er derfor også kun kommunen, der kan vurdere, om der er grundlag for, at din sygedagpengeperiode kan forlænges. Der er flere krav, du skal leve op til for at få forlænget din sygedagpengeperiode. Vil du høre mere om muligheden for at få forlænget perioden, bør du kontakte din kommune eller a-kasse, der vil kunne fortælle dig om de forskellige krav.

 

Særlige regler for selvstændig bibeskæftigelse

Der gælder ikke de samme regler for alle, når det kommer til dagpenge. Det kan måske lyde som om, at folk bliver forskelsbehandlet, men faktum er, at der gælder særlige regler for udbetaling af dagpenge, hvis du driver en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis du driver en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du højst modtage dagpenge i 78 uger, hvis du opfylder følgende betingelser: Din selvstændige bibeskæftigelse må ikke være din hovedindkomst. Dit arbejde med den selvstændige bibeskæftigelse må kunne udføres uden for normal arbejdstid. Og til sidst må du ikke holde fri fra dit lønarbejde for at passe din virksomhed.

Andre regler for landbrug som bibeskæftigelse

Hvis du derimod driver landbrug og har bopæl samme sted, er du ikke omfattet af ovenstående dagpengebegrænsning på 78 uger hvis du altså har drevet deltidslandbruget foruden for din ledighed, hvis deltidslandbruget ikke udvides under ledigheden, hvis der på jorden ikke dyrkes andet end kort, frøafgrøder, grovfoderafgrøder og kartofler, hvis eventuelt husdyrhold er til eget forbrug, hvis der ikke er ansat fremmed arbejdskraft, hvis du kan sandsynliggøre, at deltidslandbruget til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid og samtidigt skriftligt erklærer, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Yderligere undtagelser

Hvis din selvstændige virksomhed hører ind under et af nedenstående forhold, er du også undtaget fra dagpengebegrænsningen:

  • Fritidsfiskeri
  • Biavl med 15 bistader eller derunder
  • Udlejningsejendom med op til 10 lejemål
  • Begrænset deltagelse i ægtefælles virksomhed
  • Ejerskab af højst 5 hektar fredskov
  • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder

Til sidst skal du huske på, at videresalg af produkter ved hjemmedemonstrationer som udgangspunkt betragtes selvstændig virksomhed. Hvis du er i tvivl om, du driver en selvstændig bibeskæftigelse kan du altid kontakte din a-kasse og spørge dem til råds.

Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Der findes en række krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Et af disse krav er, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. For at kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark skal du have bopæl og opholde dig i Danmark. Det vil altså sige, at du ikke kan tage uden for landets grænser, hvis du ønsker at modtage dagpenge. Ydermere skal du være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobnet.dk. Det er også på denne side, at du skal melde dig ledig og løbende bekræfte, at du er arbejdssøgende. Til sidst skal du søge arbejde for at have ret til at modtage dagpenge. Du skal søge arbejde på den måde, der er normalt inden for dit fag, og som du er blevet vejledt om i din plan for din egen jobsøgning.

Derudover skal du også kunne begynde på et arbejde dagen efter, at du er blevet henvist til det pågældende arbejde fra jobcentret, a-kassen eller en anden aktør. Som udgangspunkt skal du også kunne starte på et arbejde med en samlet daglig transporttid på max 3 timer med offentlige transportmidler, møde til samtaler, tilbud og aktiviteter med jobcentret eller a-kassen og ligge et fyldestgørende CV på jobnet.dk.

Du kan miste dine dagpenge, hvis du ikke står til rådighed

Det er din a-kasse, der vurderer om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis de vurderer, at du ikke står til rådighed, kan de fratage dig retten til at modtage dagpenge. Herefter skal du optjene retten til at modtage dagpenge, før du igen er berettiget.

Der kan forekomme manglende rådighed i kortere perioder

Der kan være midlertidige forhold der bevirker, at du i kortere perioder ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke kan stå til rådighed, fordi du ikke kan få dine børn passet, kan du eksempelvis modtage dagpenge igen, når du kan dokumentere, at du har fundet en pasningsmulighed til dine børn.

 

Hvad er karantæne?

Hvis du nogensinde har været på dagpenge, vil du sikkert have hørt ordet karantæne blive brugt i forbindelse med udbetaling af dagpenge. En karantæne er en periode, hvor du ikke modtager dagpenge. Du kan miste retten til at modtage dagpenge i 3 uger, hvis du uden legitim grund vælger at afslå at tage et henvist arbejde, selv siger op eller afskediges eller afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din jobplan fra jobcentret eller en anden aktør.

Ovenstående kan udløse en karantæne på 3 uger, men du kan også miste retten til dagpenge fuldstændigt, hvis du 2 gange inden for 12 måneder får karantæne.

Undgå karantæne

Du kan dog undgå at komme i karantæne, hvis du har gyldige grunde til afslag eller ophør. Det er meget vigtigt, at du sætter dig ind i de gyldige grunde, før du overvejer at afslå et job eller siger op fra et job.

Et eksempel på en gyldig grund kunne være, at du har en lægeattest på, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan udføre arbejdet. Andre eksempler kunne være, at dine muligheder for offentlig transport til arbejdet er ophørt, du ikke kan få passet dit barn til trods for, at du har gjort et rimeligt forsøg på at skaffe pasningsmuligheder eller flytte din arbejdstid, du skal starte på en uddannelse, der varer mindst et år, du overtager et andet varigt arbejde med samme eller højere ugentligt timetal eller at du opbruger din ret til supplerende dagpenge.

Kontakt altid din a-kasse inden du siger op

Hvis du overvejer at sige dit job op, er det vigtigt, at du husker at kontakte din a-kasse inden. De færreste er klar over, at en opsigelse resulterer i karantæne fra at modtage dagpenge. En sådan karantæne kan betyde meget for din økonomi, og derfor er det værd at drøfte med din a-kasse inden en så stor beslutning træffes.

 

Hvordan melder jeg mig ledig?

Ledighed kan ramme pludseligt, og det rammer hårdt. Vi går ikke på arbejde hver dag og forventer, at vi bliver fyret. Men det kan ske, og nogle gange uden varsel. Måske er det første gang, du er blevet fyret, og måske har du svært ved at overskue, hvad du skal foretage dig, når du bliver ledig. Det er klart, at vi ikke har så meget viden om, hvad vi skal gøre, hvis vi bliver arbejdsløse, hvis ikke vi har prøvet at være arbejdsløse før. Men det er vigtigt, at du hurtigt sætter dig ind i, hvad du skal gøre, når du bliver ledig.

Meld dig ledig

På din første ledighedsdag er det vigtigt, at du får dig meldt ledig. Det er en forudsætning for, at du kan modtage dagpenge, at du melder dig ledig. Du melder dig ledig ved at gå på www.jobnet.dk og med dit NEM ID melder du dig ledig.

Du kan også melde dig ledig i din a-kasse efter du har meldt dig ledig ved jobnet. I din a-kasse kan du få råd og vejledning til din videre jobsøgning.

Når du har meldt dig ledig, er der yderligere to krav, du skal opfylde for at kunne modtage dagpenge. Hver uge skal du tjekke dine jobforslag, som du får fra jobnet eller din a-kasse.

Senest 3 uger efter din første ledighedsdag skal du også oprette dit CV og gøre det tilgængeligt, så virksomhederne har mulighed for at finde dig.

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk er det vigtigt, at du sørger for, at du modtager en kvittering. Kvitteringen er bevis på, at du har meldt dig ledig rettidigt. Hvis ikke du modtager en kvittering, skal du kontakte jobnet.dk og bede dem om at udskrive en ny til dig.

 

Saml familiens abonnementer et sted

Er man en normal dansk familie med 3-5 medlemmer har man helt sikkert oplevet, at når mobilregningerne dumper ind af døren eller bliver sboks, kan det være uoverskueligt at gennemskue, hvilken regning der hører til hvilket familiemedlem. Det er langt fra alle familier, der hver især benytter sig af samme mobilselskab blot fordi de er en familie. Mange har forskellige mobilselskaber, og det kan der være mange grunde til. Måske har man på et tidspunkt fået et godt tilbud på en mobiltelefon gennem det ene selskab, eller måske har en telemarketingmedarbejder givet en så god pris på et mobilabonnement, at det har været svært at sige nej. Uanset grunden så er faktum, at bare fordi vi er en familie betyder det ikke, at vi har de samme mobilabonnementer og mobiludbydere. Men forskellige mobiludbydere kan som nævnt føre til en del forvirring med separate regninger, forskellige betalingsdatoer og varierende beløb. Hvis du er en af de personer, der finder det irriterende og tidskrævende at have regninger hos flere mobilselskaber, bør du overveje at samle din families abonnementer ved et enkelt teleselskab. Mange mobilselskaber er begyndt at tilbyde deciderede familieabonnementer, der skal gøre det lettere for familier at have mobiltelefoni.

I stedet for at få op til flere forskellige regninger hver måned, kan man med et familieabonnement nøjes med en enkelt regning. Dette betyder dog ikke, at hvert familiemedlem nødvendigvis har samme type abonnement. I mange af familieabonnementerne er der taget højde for, at vi ikke bruger vores mobiltelefoner ens, og derfor er der som oftest mulighed for at variere i abonnementerne i forhold til tale og data. Men selvom der kan være flere typer abonnementer samlet i et familieabonnement, modtager du stadig kun en enkelt regning. På den måde er det slut med at betale flere regninger af forskellige beløb på forskellige tidspunkter.

Tale eller data – det skal du vælge

Et mobilabonnement er ikke længere bare et mobilabonnement. Der var engang, hvor et mobilabonnement blot indeholdt muligheden for at ringe og sende mms’er og sms’er. Når vi gjorde det betalte vi for hvert påbegyndt minut vi
ringede eller for hver sms eller mms vi sendte. Tiderne har ændret sig, og mange af os kan ikke længere bare nøjes med et abonnement med de basale funktioner. Som med så mange andre ting i livet søger vi efter produkter og abonnementer med større værdier, og vi kan købe abonnementer, der indeholder alt hvad vi kunne drømme om.
Men hvad bør vi egentlig kigge efter, når vi skal købe et mobilabonnement? Det vigtigste er at finde ud af, hvad du har behov for i et mobilabonnement.

Taler du meget?

Hvis du hænger i telefonen konstant og elsker at tale, bør du overveje et abonnement med fri tale. Det er de færreste abonnementer, hvor du betaler for hvert minut du taler, men har du et abonnement, hvor der ikke er inkluderet nok tale
til dit forbrug, vil du komme til at betale en takst udover den inkluderede taletid. Derfor er det en god idé at have et abonnement med fri tale, hvis du har et behov for at tale meget i telefon.

Er du altid på nettet?

Med vores smartphones har vi næsten adgang til alt. Vi kan tjekke vores e-mail, gå på netbank, shoppe online og se film og videoer på nettet. Disse muligheder er der mange, der benytter sig af, og derfor er der også mange, der har brug for et mobilabonnement med meget data. De fleste mobilabonnementer indeholder en mængde data, der vi l passe til de flestes forbrug. Men hvis du godt kan lide at se film og videoer på din telefon, og bruger du generelt din telefon meget til at gå
på nettet, bør du lede efter et mobilabonnement med en større mængde data end almindelige abonnementer. Bruger du mere data end inkluderet i dit abonnement, kan det nemlig komme til at koste dig mange penge eller resultere i, at du
står uden en internetforbindelse måneden ud, fordi du har brug al din data.